آزمون آمادگی شماره ۱ Advanced Flight Student شبکه جهانی مجازی

این آزمون جهت کسب آمادگی شما برای شرکت در آزمون Advanced Flight Student (FS3) شبکه جهانی مجازی طراحی شده و شامل سوالات با موضوع هوانوردی و خلبانی میباشد.
منابع این آزمون از محل اسناد آموزشی آن شبکه تهیه گردیده و تنها برای بالابردن مهارت شما جهت شرکت در آزمون نهایی شبکه مجازی تهیه گردیده.


مواد امتحانی

Advanced Flight Student E1

نحوه طرح سوالات و شیوه برگزاری این آزمون تشابه زیادی با آزمون اصلی شبکه جهانی مجازی دارد و این موضوع مهارت شما را در کسب نمره قبولی در آزمون اصلی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

در پایان آزمون، نتیجه و نمره کسب شده شما نمایش داده میشود.

خرید اشتراک این آزمون