آزمون آمادگی شماره ۳ “Private Pilot” شبکه جهانی مجازی

این آزمون جهت کسب آمادگی شما برای شرکت در آزمون Private Pilot شبکه جهانی مجازی طراحی شده و شامل سوالات با موضوع هوانوردی و خلبانی میباشد.
منابع این آزمون از محل اسناد آموزشی آن شبکه تهیه گردیده و تنها برای بالابردن مهارت شما جهت شرکت در آزمون نهایی شبکه مجازی تهیه گردیده.


مواد امتحانی

Private Pilot E3

در صورت عدم رعایت پیش نیاز، امکان شرکت در این آزمون را نخواهید داشت و با پیام خطا مواجه خواهید شد. لطفا به پیش نیاز آزمون که در انتهای این صفحه درج گردیده دقت فرمایید.

نحوه طرح سوالات و شیوه برگزاری این آزمون تشابه زیادی با آزمون اصلی شبکه جهانی مجازی دارد و این موضوع مهارت شما را در کسب نمره قبولی در آزمون اصلی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

در پایان آزمون، نتیجه و نمره کسب شده شما نمایش داده میشود.

خرید اشتراک این آزمون